Het roer om28 april 2023

HP/De Tijd

Voor het meinummer van HP/De Tijd ben ik geïnterviewd door journalist Marieke Sjerps over het fenomeen laatbloeier. Het was een uitdagend en prettig gesprek, waarin ik getriggerd werd om het onderwerp van alle kanten te belichten.

Het is een mooi interview (van zeven pagina’s!) geworden. Ik ben er blij mee.

https://reportersonline.nl/laatbloeiers-de-vreugde-van-de-late-roeping/

Alle media berichten